برس فلور فسفری

#برس فلور فسفری
جنس بدنه :ABS نشکن
بچگانه ، کیفی
بسته بندی سلفون
ارتفاع محصول : ۱۵/۵ سانتی متر
تعداد در کارتن : بیست جین

برس فلور متالیک جیر

#برس فلور متالیک جیر
جنس بدنه :ABS نشکن
بچگانه ، کیفی
بسته بندی سلفون
ارتفاع محصول : ۱۵/۵ سانتی متر
تعداد در کارتن : بیست جین

برس فلور

#برس فلور
بچگانه ، کیفی
بسته بندی سلفون
ارتفاع محصول : ۱۵/۵ سانتی متر
تعداد در کارتن : بیست جین